avatar
Куч
219.81
Рейтинг
+84.57

Бахтыев Олимжон Абдурубович

Мақолалар

Adabiy til abadiymi?

Маънавият
Маданият ва маърифат
        (Yohud o‘zlashma so‘zlardan boyiyotgan o‘zbek tili)
      Universitetga o‘qishga kelayotganimda yo‘lak bo‘ylab harakatlanayotgan tengdoshlarimning suhbati e’tiborimni tortdi. Ularning aksariyati bitruvchi kurs talabalari. Ochig‘i tugallanmagan oliy o‘quv yurti yoshlarining nutq madaniyati ilmiy terminlarni ko‘cha tilida ko‘r-ko‘rona ishlatishi biroz g‘azablantirdi. Suhbat bugungi kun yoshlarining aqliy faoliyatini rivojlanishi haqida edi:
 ,,-Pamoyim  bugunda yoshlani intelekti kechagidan ancha yaxshi takomillashvotti indevidualizim shakillanishi konvergensiyani boshlavotti” shu jumlalarning o‘zi kishi nutq madaniyatini belgilashga

Ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар

ОЎМТВ ҳузуридаги "Маънавият ва маърифат" маркази
Илм-фан
Мамлакатимиздаёш оилани мустаҳкамлаш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Давлат сиёсатининг афзаллиги шундаки, давлат оиланинг ўзига хос суверен тузилма сифатида қадрлайди, унинг ички ишларига аралашмайди. Юртбошимиз таъкидлаганларидек, “Кўмакка муҳтож оилаларга моддий ёрдам беришда асосан ўзини ўзи бошқаришнинг ноёб тузилмаси бўлмиш маҳалла институти имкониятларидан фойдаланиш ўзини тўла оқлади”[1]. Оиланинг мустаҳкамлаш борасида, ёш оилаларсаломатлигига, ота-оналикка психологик жиҳатдан тайёрлигига бевосита боғлиқ бўлгани учун, жамиятимиздабу борада аниқ механизмлар ишлаб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг никоҳланувчи шахсларни тиббий кўрикдан ўтказиш тўғрисидаги 365-сонли қарорининг ижросини таъминлаш мақсадида олий таълим муассасалари,

Демократик жамият қуришда маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг ўрни

ОЎМТВ ҳузуридаги "Маънавият ва маърифат" маркази
Илм-фан
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш институти — маҳалла фаолиятининг ташкилий асосларини янада такомиллаштириш, унинг вазифалари кўламини кенгайтириш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари билан ўзаро яқин муносабатларини таъминлаш алоҳида долзарб аҳамият касб этмоқда.
Мустақиллик йилларида босиб ўтган йўлимиз ва тўплаган тажрибамизни холисона баҳолаш, қўлга киритган юксак марраларимизни таҳлил этиш мамлакатимизни тадрижий ва босқичма-босқич ривожлантириш бўйича биз танлаган моделнинг нақадар тўғри эканини ва шу йўлдан бундан буён ҳам оғишмай қатъият билан боришимиз зарурлигини яққол кўрсатмоқда.[1]

Ўзбек блогерлари чемпионати

Блогерлар чемпионати

2013 йилнинг сўнггида, анриқроғи 30 декабрь куни ўзбек блогерлари орасида илк чемпионатга старт берган эдик. 3 ой давом этган илк чемпионат 5 босқичли тизимда ташкил қилинди. Мазкур лойиҳа давомида бир-биридан ажойиб, қизиқарли блогпостлар ёзилди, янги номлар кашф этилди, ўзаро фикрлар алмашилди. Ўзбек блогерлари олами сезиларли равишда жонланди. Мана шуларни кузата туриб, лойиҳа ўз олдига қўйган мақсадига имкон қадар эриша олган эди деб ишонч билан айтиш мумкин.


Талабалар oнгига миллий ғoяни сингдиришда педагогик технологиялардан фойдаланиш услубиятлари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан

Талабаларда миллий ғoя ва унинг мазмун- мoҳияти бўйича билим, кўникма ва малакаларни ривoжлантириш, уларда буюк аждoдларимизнинг миллий ғoя тўғрисидаги қарашлари ва бoй маънавий мeрoсларини ўрганиш асoсида ҳoсил қилинади. Талабаларда миллий ғoяни ўргатиш. “Миллий истиқлoл ғoяси: асoсий тушунча ва тамoйиллар”,”Маънавият асoслари”фанидан ташқари рeжа асoсида ўтиладиган ҳар бир фанни ўрганиш жараёнида oлиб бoрилса бўлади.


Баркамол авлодни шакллантиришда таълим –тарбия жараёнинг рақобатбардошлиги омиллари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан

Жамиятимизда юз бераётган туб ўзгаришлар мутахассисларни ҳар томонлама рақобатбардош етук баркамол инсон қилиб тайёрлашни талаб этмоқда. Давлат томонидан ишлаб чиқарилган “Таълим тўғрисида” ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” сингари хужжатларни амалиётга татбиқ этиш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда.Юксак маънавиятли ёшларни тарбиялаш – Ўзбекистонда демократик ислоҳотларнинг бош мезони

БухМТИ
Илм-фан

Тарихий тараққиёт жараёнида инсоният томонидан юзага келтирилган ва инсонларнинг ўзигагина хос бўлган мукамаллик фазилатларидан бири, бу маънавиятдир. Маънавият инсонларгагина таалуқли бўлар экан, у инсон ақли ва руҳининг фан, сиёсат, санъат, дин сингари кўринишларида ва миллий хусусиятларида намоён бўлади.


Глобаллашув жараёнининг ёшлар тарбиясига таъсири

БухМТИ
Илм-фан

Глобаллашув жараёни ҳаётимизга тобора тез ва чуқур кириб келаётганининг асосий омили ва сабаби хусусида гапирганда шуни объектив тан олиш керак – бугунги кунда ҳар қайси давлатнинг тараққиёти ва равнақи нафақат яқин ва узоқ қўшнилар, балки жаҳон миқёсида бошқа минтақа ва ҳудудлар билан шундай чамбарчас боғланиб боряптики, бирон мамлакатнинг бу жараёндан четда туриши ижобий натижаларга олиб келмаслигини тушуниш, англаш қийин эмас.Фарзандлар камолини ўйлаган юрт

БухМТИ
Илм-фан

Маълумки, инсоннинг баркамоллиги ташқи кўринишига қараб эмас, балки кўпроқ унинг маънавий дунёсига қараб белгиланади. Жамиятнинг равнақи ва келажаги ана шу жамиятда яшаётган ҳам маънавий, ҳам моддий камолотига боғлиқ. Биз юртимизда янги авлод, янги тафаккур соҳибларини тарбиялашимиз, эртага ўрнимизга келадиган ёшларнинг маънавий дунёсини шакллантиришимиз ва уларнинг маънавий дунёсини бойитиб боришимиз лозим. Чунки эртанги келажак мана шу баркамол авлод қўлидадир.


Тақдиримсан, бахтимсан, озод ва обод ватан

БухМТИ
Илм-фан

Мустақиллик шарофати билан кўпгина ёшлар билим ва идрокларини кенг намоён қилмоқдалар. Ёшлар — бу катта куч. Хар қандай жамият уларнинг мақсадига эхтиёж сезади. Ёшларга, уларнинг таълим-тарбиясига, ижтимоий ҳаракатига, жамиятда тутаётган ўрнига катта эътибор қаратилди. Кейинги йилларда ҳар томонлама камол топган ёшларни излаб топиш, истеъдодларни қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим Қонунлар қабул қилинди. XIX аср биринчи ярмида Бухоро амирлиги (давоми)

БухМТИ
Илм-фан

Амир Насрулло ҳукмронлиги (1826-1860) даври ички ва ташқи душманлар билан тўхтовсиз курашлар остида ўтди. Ўз душманларида қўрқувни кучайтириш мақсадида кўплаб кишиларни қатл эттиргани учун Насрулло ҳалқ орасида «Қассоб амир» номи билан аталган эди. Марказий ҳокимиятни кучайтириш мақсадида олиб борилган тўхтовсиз курашлар Насруллога нисбатан норозиликни кучайтириб юборган эди. Насрулло бўйсунмаган бекларга қарши курашар экан, шавқатсиз бўлишга интилди. Шаҳрисабз беклигига қарши олиб борилган кураш узоқ вақт давом этди ва 1832 йилдан 1858 йилгача давом этди.XIX аср биринчи ярмида Бухоро амирлиги

БухМТИ
Илм-фан

Бухоро хонлигида XVIII аср ўрталарида юз берган сиёсий воқеаларда манғит уруғи вакилларини Бухоро хонлиги тахтига олиб чиқди. Давлат ҳукмдорлари «амир» унвони билан юритиладиган бўлди ва давлат ҳам Бухоро амирлиги деган ном олди.Конституция ва инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси

БухМТИ
Илм-фан

2013 йил 10 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинганига 65 йил тўлади. Муқаддима ва 30 моддадан иборат бўлган мўъжазгина мазкур ҳужжатни қабул қилишдан мақсад ҳар бир инсон ва давлат ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим орқали шу ҳуқуқ ва эркинликлар ҳурмат қилинишига кўмаклашиши лозим.Конституция ва инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси

БухМТИ
Илм-фан

2013 йил 10 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинганига 65 йил тўлади. Муқаддима ва 30 моддадан иборат бўлган мўъжазгина мазкур ҳужжатни қабул қилишдан мақсад ҳар бир инсон ва давлат ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим орқали шу ҳуқуқ ва эркинликлар ҳурмат қилинишига кўмаклашиши лозим. Максадимиз буюк - кароримиз катъий

БухМТИ
Илм-фан

Ёш авлодимизни ота-боболаримиз колдирган улмас меросини чукур ўрганнш билан бирга умумбашарий кадриятлар, замонавий илм-фан чўққиларини эгаллаш йулида тарбиялаш масаласини узимиз учун устувор вазифа килиб олганмиз. Чунки эртага ўрнимизни босадиган ўғил-кизларимиз айнан ана шундай озикланган заминда вояга етган такдирдагина комил инсонлар бўлиб, хакикий таянчимиз ва суянчимизга. енгилмас маънавий кучга айланади, жахон майдонларида хар кандай синовларга тайёр тура олади.